Onderzoek FIA: wat wordt er verzwegen?

Het kan je de afgelopen dagen niet ontgaan zijn: De controverse rondom het echtpaar Wolff. Er was enorm veel om te doen, geruchten (van niet de minste nieuws-kanalen) over misdragingen en schandalen van Toto Wolff stroomden steeds meer binnen, en dan het onderzoek, dat eindigde met een anti climax. Een onderzoek, waar van het zogenaamde motief weinig lijkt te kloppen. Nog minder lijkt er te kloppen van het antwoord zelf. In plaats van dat er vermoedens zijn bevestigd en vragen zijn beantwoord, zijn er na tussenkomst van de FIA alleen maar meer vragen bij gekomen. Het is allemaal erg vaag, onduidelijk en het zaakje stinkt aan alle kanten, als je het mij vraagt. En daar wil ik met het schrijven van deze column op in gaan.

Wolff pact

Het is vrijdag 1 december en de eerste berichten omtrent misdragingen en illegale praktijken van Toto Wolff, komen binnen. Ook mevrouw Wolff (Susie) en FOM/F1 lijken een woordje in het schandaal mee te spreken. Wat was er nou aan de hand? Na een meeting tussen de teambazen en de FIA, ligt de informatie van de meeting erg snel bij de media of de FOM. In ruil daarvoor zou Toto Wolff weer voortijdig beschikken over belangrijke informatie vanuit de FOM. Zijn vrouw lijkt hierin ook als troef te worden ingezet. Regelmatig wordt er informatie doorgelekt naar de media en  FOM, wat alleen zijn vrouw vanuit haar functie kan weten. Wolff zou zich kundig hebben versproken en zo de bal aan het rollen hebben gebracht. Meerdere teambazen zouden naar aanleiding van dit gebeuren een klacht hebben ingediend bij FIA voorzitter Ben Sulayem. Die gaf al vrij snel aan zichzelf genoodzaakt te zien hier tegen op te treden. Afgelopen dinsdagavond werd dan ook een onderzoek naar de praktijken van de familie Wolff aangekondigd.

Verloop en aanzwellende geruchten

In de dagen die na de eerste bekendmaking volgden, kwamen steeds meer details over de handelingen van Wolff naar buiten. Zo kon Sky Sports op dinsdagavond nog melden dat wel degelijk meerdere teambazen zich erover beklaagd hadden en naar ben Sulayem waren gestapt. Ook wisten ze te melden dat Toto Wolff zich daadwerkelijk in één van de laatste vergadering versproken zou hebben. Amus maakte op hun beurt nog meer details bekend. Zij gaven aan, dat ze iemand hadden gesproken die bij de vergadering aanwezig was. Wolff zou zich daar hebben versproken met informatie, wat hij alleen via zijn vrouw kon weten, nu Rao weg is. Hij noemde namelijk cijfers, die waren waargenomen gedurende audits. Dit betreft de audits die bij alle teams plaatsvonden ter controle van de activiteiten rondom de budgetcap.

Ondanks een gezamenlijk statement van de teams was het nog niet gedaan met de geruchten rondom Toto Wolff. Zo wist mail sport te melden dat er wel degelijk teams zijn die over Wolff geklaagd hebben en ze hem nog liever vandaag dan morgen zouden zien verdwijnen uit de sport. Dit wegens manipulaties, corruptie en machtsmisbruik waar hij zich schuldig aan zou maken. Hier zouden de teams klaar mee zijn. Ook zouden de betreffende teams er van overtuigd zijn geweest, dat Ben Sulayem met dit onderzoek, Toto Wollf voorgoed uit de sport kon laten verdwijnen. Ook kwam hier naar voren dat Ben Sulayem klaar is met de houding van Toto Wolff. Naar het schijnt zou hij Ben Sulayem, vlak na zijn aanstelling nog gedreigd hebben met het pensioen van  Hamilton, wanneer hij Masi niet zou ontslaan. Andere media, beschuldigden op hun beurt niet de teams, maar zeiden wel dat er vanuit andere motieven het onderzoek naar Wolff is gestart. Dat het een onderzoek naar de familie Wolff was, wisten  ze vrijwel allemaal zeker. BBC maakte melding van een persoonlijke vete tussen Ben Sulayem en Wolff als reden voor het onderzoek. Windsor dacht aan Ecclestone die de bal aan het rollen had gebracht.

Waarom dit aannemelijk was

Het was eigenlijk om meerdere redenen aannemelijk dat in ieder geval Toto Wolff zich er schuldig aan heeft gemaakt. In 2022 hebben we nog het zogenaamde Rao gate gehad. Met mevrouw Rao zat er sinds juni 2022 een nieuwe secretaris-generaal bij de FIA. Laat mevrouw Rao nou net tot dat moment de adviseur van Toto zijn geweest bij Mercedes. Rao werd na een hele series van controverses, in november 2022 alweer ontslagen door de FIA. Toch maakt deze korte periode het juist aannemelijk dat Toto vaak vroegtijdig over informatie beschikt, wat hem niet ten ore hoort te vallen en dit ook in zijn eigen voordeel aan meerdere partijen doorspeelt.

Later in dezelfde maand werd er voorafgaand aan de GP van Canada op aandringen van Toto een TD aangekondigd tegen porpoising. Teams die er veel last van hadden, konden tot het ingaan van de betreffende TD in België, een plank ter versteviging gebruiken. Gezien dit donderdagavond in Canada werd aangekondigd, was het onmogelijk om deze voor de vrijdag training gereed te hebben. Dit zou dus pas vanaf Silverstone een optie zijn. Toch had Mercedes betreffende plank op vrijdag onder de auto zitten. Dit riep gelijk vragen op van andere teams. Hoe snel en vooral hoeveel eerder wist Toto al van de regel af dankzij Rao? Om verdere klachten te voorkomen, haalde Mercedes het zaterdag van hun auto af.

Nog dezelfde maand kondigde Rao aan, enkele controversiële wijzigingen te hebben doorgevoerd aan de budgetcap. Dit met terugwerkende kracht naar januari 2021. Niet geheel toevallig trof dit Red Bull en maakte het enkele miljoenen verschil in hun uitgaven, waardoor ze er eroverheen gingen met 4 ton. De FIA leek ook van plan om dit binnenkamers en zonder ophef op te lossen. Red Bull werd begin september gevraagd, enkele ingediende cijfers slechts te verduidelijken, zonder te suggereren dat er sprake was van een overschrijding. Echter had Rao had Wolff allang ingelicht. Wolff op zijn beurt besloot het vlak voor Singapore door te spelen naar de media. Dit veroorzaakte een enorme rel. Dit zette de FIA dan ook onder druk, waardoor ze gedwongen werden om op te treden tegen Red Bull en er een straf volgde. Wolff was dus al op de hoogte van de overschrijding van Red Bull, voordat Red Bull er zelf wat vanaf wist.

Ook dit seizoen is het opgevallen dat na een besloten vergadering van teambazen op vrijdag, de besproken details, vrijwel dezelfde dag en anders zaterdag ochtend bij de media liggen. Vaak betreft dit de Mercedes gunstig gezinde kanalen. Wat het nog opvallender maakt, is dat dit vaak het geval is, wanneer Mercedes gedurende de vergadering iets in eigen voordeel gedaan wil krijgen, of juist over een besproken punt geklaagd heeft. Het kan in eigen voordeel uitpakken als het bij de media ligt en er extra druk op het onderwerp komt te staan.

Statement en einde onderzoek

Nog geen 24 uur na het aankondigen van de onderzoek, kwamen alle teams met een bericht. Wat hier zo opvallend aan was? De statement van alle 9 teams volgde in een tijdsbestek van 20 minuten. Allemaal hadden ze exact hetzelfde bericht en er werd met name benadrukt dat zij niet degenen waren die de klacht ingediend hadden. Hier lag de nadruk op in het bericht, want de helft bestond daaruit. Horner was zelfs bereid om dit tijdens een live uitzending waar hij te gast was, nog eens extra te benadrukken. De nadruk werd er door alle teams zoveel opgelegd, dat het natuurlijk verdacht was en alleen maar de vermoedens bevestigde dat teams wel degelijk hun beklag hadden gedaan over Wolff, en er graag werk van gemaakt zagen worden. Het had veel weg van je handen wassen in onschuld. Nu het onderzoek toch aan de gang was, kon de FIA het tenslotte het vuile werk opknappen. Opzich logisch, want je moet er verder zo min mogelijk je eigen probleem van maken, als een ander team aan de beurt is en de FIA is ervoor om dat werk te doen. Maar heeft dit er wellicht niet toe geleid, dat de FIA de keutel in heeft getrokken? Tenslotte kan de Mercedes gunstig gezinde media er hierdoor steun van de teams van maken en suggereren dat ben Sulayem uit eigen initiatief (wegens een  persoonlijke vete met Toto Wolff) heeft gehandeld. Niet dat de teams daadwerkelijk steun hadden uitgesproken voor Toto Wolff en Mercedes. Hiervan was geen sprake. Er werd verder wel melding van steun aan Susie Wolff gemaakt. Maar dit was specifiek voor haar project van de F1 academy, waarin F1 teams vanaf volgend jaar ook betrokken zijn. Van steun aan Susie in dit conflict leek geen sprake.

Nog geen 24 uur later was het woord aan de FIA. De FIA had hun onderzoek afgerond. Dat was wel een hele snelle onderzoek voor FIA begrippen. Nog geen 2 dagen geduurd. En wat kwam er uit het onderzoek naar de familie Wolff? Waren er voldoende bezwaren tegen ze gevonden, of niet? Het FIA onderzoek naar het compliant management systeem van de FOM was afgerond en deze blijkt te voldoen. Alleen naar het systeem van de FOM? Het onderzoek was toch naar Toto en Susie Wolff die in gebreke zijn? Erg vreemd allemaal. Hier lijkt weinig van te kloppen.

Waarom het zaakje stinkt

Er zijn toch echt ontzettend veel redenen om het besluit van de FIA, in twijfel te trekken. Het onderzoek van de FIA was dus naar eigen zeggen, naar het systeem van de FOM en niet naar illegaal handelen van personen. Dat laatste was echter wel, waar het om te doen was.

Om te beginnen. Als dat daadwerkelijk daarom te doen was. Waarom ontkracht de FIA het gerucht omtrent betreffende personen dan niet? Het lijkt me toch zeer aannemelijk, dat het onwenselijk is dat dagenlang onterecht, de naam van personen besmeurd wordt, met informatie wat er niet toe doet, en deze mensen onterecht van illegaal handelen en een slechte integriteit worden beschuldigd. Erg vreemd dat je dan wel de geruchten In leven laat, wanneer het niet om betreffende personen te doen is. Verder was het onderzoek van de FIA wel opvallend snel afgerond. We kennen allemaal de onderzoeken van de FIA. Deze nemen meestal, ongeacht conflict maanden in beslag. Dit onderzoek leek ook in volle gang, en de uitkomst leek nog even op zich te laten wachten. Maar na nog geen 2 dagen zijn ze er al uit? Leg dat eens uit FIA. Het merkwaardige bericht en opvallend snelle conclusie, volgde wel opvallend snel na het bericht van alle teams. Dan hebben we nog het feit, dat de familie Wolff en andere betrokkene partijen wel degelijk als een hond gebeten reageerden. Als het onderzoek niet naar Toto en Susie was, waarom betrokken zowel hun als Mercedes het onderzoek dan op zichzelf. Zelfs de FOM maakte in hun statement nog ruimte vrij om Wolff uitgebreid te verdedigen en te benadrukken  dat ze overtuigd waren van zijn onschuld. Susie sprak zelfs van een hetze van discriminerende aard en trok de vrouw kaart. Daar ben je snel klaar mee natuurlijk, maar om maar aan te geven dat er wel degelijk melding was gemaakt van onderzoek naar hun persoon en ze dit zichzelf heel erg aantrokken. Bovendien leken ze ook nog eens erg schuldbewust te reageren. Het had niet veel weg van iemand die niets te verbergen had en hun reactie bestond voornamelijk uit vinger wijzen naar anderen, en wild om zich heen slaan. Verder werden er alleen argumenten aangehaald die niet op de inhoud van dit conflict waren. FOM leek zelfs de nauwe banden met Wolff te benadrukken, door hem in hun statement zo nadrukkelijk te verdedigen.

Dan heb je nog de verhalen dat de media zelf verzonnen heeft dat het om de familie Wolff ging. Dit om controverse te veroorzaken en hun te besmeuren. Ook dit punt lijkt niet valide te zijn. Ten eerste wisten meerdere kanalen te bevestigen dat het om meerdere teambazen ging die zich beklaagd hebben en lekten via hun steeds meer details uit over het illegale handelen van Wolff. Ook over hoe hij zich versprak tijdens een vergadering en over het lekken naar de FOM en op zijn beurt weer informatie verkrijgen van de FOM. Hier zat nogal veel media bij wat Mercedes altijd gunstig gezind is en zeer goede contacten met ze onderhoudt. Als hun er al op uit waren een persoon te besmeuren en te royeren, dan wel het team blijvende schade toe te brengen, hadden ze niet Toto Wolff en Mercedes ervoor uitgekozen. Dan was wel een ander team de dupe geweest. De betreffende media kanalen staan er bekend om altijd alles te ontkennen, totdat het er daadwerkelijk is. En dat had er hier alle schijn van. Daarnaast gaf Toto Wolff als reactie nog eens aan, dat hij in juridisch contact is met de fia, en opheldering, transparantie en gerechtigheid eist. Als het onderzoek daadwerkelijk niet naar hem en zijn vrouw was, had hij toch niks te zoeken bij de fia en gewoon bij de civiele rechter tegen betreffende media kanalen, juridische stappen kunnen ondernemen. Ook Susie lijkt kwaad te zijn op de FIA en niemand anders. Ze eist dan ook dat de FIA opheldert, wie de bal aan het rollen heeft gebracht. Uiteraard moest Hamilton zich ook weer laten gelden. Een hele winter zonder aandacht, wordt hem al gauw te veel. Ook hij besloot als reactie de FIA als enige partij door het slijk te halen.

Conclusie

Mijn conclusie is dat de FOM onder de huidige Amerikaanse eigenaren te machtig is geworden. De FOM is de commerciële uitbater van de F1. Dit is heel lang geleden, voor langere tijd aan hun uitbesteed door de FIA. De FIA is de regulerende macht. Hun werk is het handhaven van de regels, uitgeven van licenties en het uitdelen van straffen. Ze leken hun werk in dit betreffende onderzoek dan ook te doen, totdat vrij snel na de statement van de teams, zich een onverwachte wending voor deed. De teams kunnen ongetwijfeld onder druk zijn gezet door de FOM om hier afstand van te nemen. Hierdoor had de FIA het idee er alleen voor te staan, in dit onderzoek. Dit met mogelijk vergaande gevolgen, dat de teams als reactie hun zouden beschuldigen van eigen belang, zich van de FIA los zouden maken en door zouden gaan met een eigen race klasse. Opzich waar FOM op uit lijkt te zijn. Zeker gezien hun vete met de FIA, wat steeds verder uit de hand lijkt te lopen. Hierdoor kunnen ze hun machts positie weer vergroten en wellicht aansturen op een onvermijdbare vertrek van ben Sulayem. Dit zou er wel eens toe kunnen leiden dat dan weer een voor hun gunstig gezinde persoon de plek van FIA voorzitter in neemt. De teams moeten ook wel met elkaar groeperen op dit moment. Want op zeer korte termijn, beginnen de onderhandelingen over een nieuwe concorde agreement. Dit betreft de deal tussen F1 teams en de FOM, waar hun commerciële en financiële rechten in vastgelegd worden. Het is zaak om als teams hierin te groeperen, om het maximale eruit te halen. De FOM heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt en op ingespeeld. Kunnen zij op hun beurt weer verder, met hun macht in de sport uitbreiden en de nauwe banden met Wolff blijven onderhouden. Het valt me dan wel tegen van de teams, dat ze steeds meer ten koste van alles een extra zakcentje boven integriteit, eerlijkheid en transparantie in de sport lijken te verkiezen.

 

Deel dit artikel

2.9 10 stemmen
Article Rating
Abonneer
Melding van
guest
31 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Subantwoorden
Bekijk alle bijdragen
Mitchell.
Gebruiker
Mitchell.
6 maanden geleden

Donderdag voor de uitkomst zei ik het volgende:

“Het is vrij simpel: Mercedes F1 moet Toto beoordelen op het presteren en functioneren (ze staan al 2 jaar droog), en heeft Mercedes, ineos en Daimler door vooral 2021 in een kwaad daglicht geplaatst door het indirect besmeuren van betreffende namen. Enige ze dan kunnen doen is hem of uitkopen en dan ontslaan, ontslaan en als stille vennoot opteren of het zo laten.

Dat Toto enorm goed klikt met Liverty en haar eigenaren is sowieso al not done als je met 1 van de 10 teams in de koningsklasse rijdt, aandelen hebt in meerdere teams/organisaties en je vrouw sinds korte tijd het hoofd van de F1 Academy is, waarin deze betrokken is bij de F1 organisatie.

Er behoort een uitvoerende macht, controlerende macht (rechterlijke macht) en wetgevende macht te zijn, waarin er ook absoluut geen functiemenging mag plaatsvinden, met als gevolg: “belangenverstrengeling”.

De compliance afdeling kan niet anders dan het verzoek honoreren, gezien er bepaalde overtredingen aan het licht gesteld zouden zijn, om dit onafhankelijk verder te onderzoeken.

Als Red Bull of welke andere partij soortgelijke gevallen had gehad in de naam van Horner, Marko, Brown of wie dan ook, zou ik precies hetzelfde zeggen; De integriteit is aangetast en gedragsregels en wetten zijn overtreden“

Nog altijd is het raar dat Toto overal maar mee weg lijkt te komen, zeker nu er in een tijdsbestek van nog geen 2 jaar toch wel heel wat zaken niet geheel fris zijn verlopen.

Fom moet gewoon een stap terug doen, en dan vooral in het bemoeien met alles en iedereen, bovendien rugdekking geven aan Toto wolff en zijn mensen kan toch ook niet helemaal de bedoeling zijn🫣.

Mitchell.
Gebruiker
Mitchell.
6 maanden geleden
Antwoord op  JohannF1

Hij moet aan de andere aandeelhouders van Mercedes verbetering aantonen, anders zouden ze hem als teambaas kunnen vervangen; Er zijn in juridische zin wel uitzonderingen om een aandeelhouder te ontslaan, maar als een bestuurder (in welke vorm dan ook) kan deze wel door de algemene vergadering van aandeelhouders op ieder moment ontslagen worden.

Ik weet niet hoe dat juridisch allemaal geregeld is binnen het Mercedes concern betreffende het f1 team, maar het zou toch wel logisch zijn dat hij (Toto) op een gegeven moment de grens bereikt.

Zal contractueel wel zo in elkaar zitten dat er niet zo makkelijk afscheid genomen kan worden van Toto (misschien wel een boete, wurgcontract of een aparte zetelverdeling etc…).

Btw: GP blog is nog steeds de kweekvijver van trollen; Wel echt minder leuk daar zonder jou, Eline en de andere.

Mitchell.
Gebruiker
Mitchell.
6 maanden geleden
Antwoord op  JohannF1

Over dat laatste zal ik zeker nadenken; Stats zijn wel mijn ding inderdaad.

Steeds meer GP bloggers komen inderdaad hierheen, wat zeker leuk is om te zien; Wie weet komen de mensen op racingnews en andere kanalen ook nog wel.

Laatst gewijzigd 6 maanden geleden door Mitchell.
Mitchell.
Gebruiker
Mitchell.
6 maanden geleden
Antwoord op  JohannF1

Heeft nu 7 opvolgende races gewonnen, dus met een beetje mazzel kan hij in Japan de 11e opvolgende overwinning pakken.

Hij kan in Monaco het record van Lewis pakken (48 races op een rij in de punten); Max staat nu op 41.

Andere gegevens even op een rij.

Volgend jaar in Saudi Arabië kan hij de 100e podiumplaats pakken (Lewis pakte zijn 100e podium in 2016 in Japan in zijn 184e race, Max in zijn 187e race waarin hij deelneemt en 190e raceweekend). Schumacher pakte zijn 100e podium in Maleisië 2002 na 164 races.

Schumacher 164 races 100 podiums
Hamilton 184 races 100 podiums
Verstappen 185 races 98 podiums*
Prost 191 races 100 podiums
Vettel 200 races 100 podiums

Schumacher 162 races 53 overwinningen
Verstappen 185 races 53 overwinningen
Hamilton 188 races 53 overwinningen
Vettel 241 races 53 overwinningen

Snelste raceronde
Schumacher 77 na 308 (299) races
Hamilton 65 na 332 (329) races
Räikkönen 46 na 290 (278) races
Prost 41 na 199 (198) races
Vettel 38 na 300 (233) races
Verstappen 30 na 185 races

Pole positions
Hamilton 104 poles in 332 (321) races
Schumacher 68 poles in 250 (243) races
Senna 65 poles in 161 races
Vettel 57 poles in 241 (237) races
Prost 33 poles in 199 (198) races
Clark 33 poles in 72 races
Verstappen 32 poles in 185 races
Mansell 32 poles in 187 (185) races

Clark en Senna waren hierin echt uniek

Ondanks het niets met dit onderwerp te maken heeft, vond ik het wel grappig hoe Michael in 3/4 belangrijke dingen toch omgerekend boven de rest uitsteekt.

Lewis zal nooit zo worden herinnert als dat Michael dat nog altijd heeft.

Laatst gewijzigd 6 maanden geleden door Mitchell.
Mitchell.
Gebruiker
Mitchell.
6 maanden geleden
Antwoord op  JohannF1

Met alles wat je hier boven schrijft eens (Schumacher had voor 2000 35 overwinningen van zijn 91, wat bijzonder indrukwekkend te noemen is)

Schumacher voor zijn 3e titel (1e met Ferrari)
35 overwinningen
23 poles
39 snelste racerondes
9 van die 23 poles omgezet in winst (39,13%)

Erg indrukwekkend voor iemand die 34 x uitviel in 128 races (26,56%), 2 x gediskwalificeerd en 1 x niet gestart (37/128)= 28,91% van de races niet uitgereden in die periode.

35 overwinningen uit 128 races is ook ruim 27,34%, dus als hij de race uitreedt zonder iets of de overwinning, was dat (100%-56,25%)=43,75%.

Ben benieuwd wat de cijfers tot aan eind 2025 voor Max zullen brengen, maar dat deze nog veel meer gaat winnen, poles pakt en snelste racerondes heeft is wel een feit met zo’n auto en racecraft (intelligentie etc.).

Laatst gewijzigd 6 maanden geleden door Mitchell.
Mitchell.
Gebruiker
Mitchell.
6 maanden geleden
Antwoord op  JohannF1

Komende 2 jaar 10 poles zou hem al brengen op die 50 stuks (dan 2026 t/m 2028 ieder 6 keer geeft de 68); 104 kan alleen als je de auto in de juiste window hebt om in de kwalificatie zo te domineren, maar zoals je al aangaf richt Red Bull zich voornamelijk op de zondag en is het aan Max zelf om daar nog beter in te worden, zodat hij volledig domineert (+ meer hattricks en grand slam pakt).

Kijk zelf ook sinds 1994/95 door toedoen van mijn vader (toen ook al met Olav Mol en Allard Kalff), en heb alles via YouTube bekeken over Ayrton Senna de regenmeester.

Ik moet het puur van de cijfers hebben😅; Andere mensen hebben de echte knowhow en het inzicht in de technische kant van de F1, wat ik altijd met veel plezier heb gelezen en nog altijd doe.

Over 68 dagen brand het weer los met de wintertests in Bahrein (10:00 tot 19:00/19:30)🙂.

Mitchell.
Gebruiker
Mitchell.
5 maanden geleden
Antwoord op  JohannF1

Goeie oude tijd, zonder de haat van je weet wel (fans) mensen 😉.

Van wat ik weet heeft de F1 uitzending gezeten op rtl 5, rtl 7, en als laatste op sbs 6 (de ene met klein beeld door de reclame, de ander met een volle reclame zodat je een deel mistte.

Friese Enfant Terrible
Gebruiker
Friese Enfant Terrible
6 maanden geleden

Goed bericht Johan. Ja het zaakje stinkt van alle kanten. Voor mij een grote teleurstelling.

Denise
Gebruiker
Denise
5 maanden geleden
Antwoord op  JohannF1

De frustratie heb ik gemerkt in jou stuk tenminste zo kwam herbivoor bij mij door mevrouw te gebruiken en vervolgens de naam van de persoon in kwestie. Dat irriteerde me maar gaande ik verder leerde en alle aangeleverde zaken belicht werden kon ik alleen maar eens zijn met jouw.

En ja dit zaakje stinkt behoorlijk.

Denise
Gebruiker
Denise
5 maanden geleden
Antwoord op  JohannF1

Hallo Johan, dat het me irriteerde moet niet de reden zijn dat je anders moet gaan schrijven.

Je hebt een stuk geschreven waarbij je emotie van jouw kant erin verwerkt hebt en wat belangrijk is dit heb je keurig gedaan door niet beledigende woorden te gebruiken.

Doordat op zo’n manier te doen breng je de essentie van het stuk over wat jij wilt doen.

Kortom ga zo door.

Het klopt ik ben de Denise van gpblog.

Ernie48
Gebruiker
Ernie48
6 maanden geleden

Een vies zaakje inderdaad en uiteraard zonder gevolgen (vooralsnog) voor Wolf….
Zal hier ook wel bij blijven.
Mooi geschreven Johan 🙂

Monic 66
Gebruiker
Monic 66
6 maanden geleden
Antwoord op  JohannF1

Er moet toch een belletje gaan rinkelen dat er iets niet klopt als alle teams met precies hetzelfde statement komen. Hier is duidelijk wat onder het tapijt geveegd of in de doofpot gestopt. Vraag is hoeveel er nog bij kan voordat de boel ontploft. ik vraag me af of Masi van dit alles lucht heeft gekregen of misschien wel op de hoogte was en daardoor tot zijn beslissing kwam in 21. Het is toch van de gekke dat je met het pensioen van je coureur dreigt om iemand te laten ontslaan. De familie Wolf speelt nu de vermoorde onschuld en draait zich in de slachtofferrol nu zij beschuldigt worden van onrechtmatig handelen, maar toen zij zelf met hun vinger naar RB wezen en hen beschuldigden van valsspelen moest Horner niet zeuren toen hij vertelde dat zijn mensen werden bedreigt en lastiggevallen. Nu weten ze ook hoe het voelt om zonder bewijs en onderzoek al besmeurt te zijn. Ik hoop maar betwijfel of hij zijn lesje geleerd heeft en nadenkt voordat hij zijn mond open doet. Het verhaal gaat ook dat LH zijn trophy achterliet op het gala uit protest. Had dan thuis gebleven. Max laat het op de baan zien zoals in Japan nadat het team voor de zoveelste keer beschuldigd werd na hun off weekend in Singapore.

Monic 66
Gebruiker
Monic 66
6 maanden geleden
Antwoord op  JohannF1

Je hebt gelijk, ik denk ook dat ze niet onschuldig zijn maar het is niet kies om voordat er iets bekend is en onderzocht anderen te beschuldigen, wat ze zelf ook steeds doen. Dit is de bekende boemerang die terug komt. Geen enkel team mag zoveel macht hebben zoals Toto en Mercedes ten toon spreiden. Leren zullen die twee er inderdaad niet van, het is de aard van het beestje.

Denise
Gebruiker
Denise
5 maanden geleden
Antwoord op  Monic 66

Ik ben er ook bang voor dat dit weer een doofpot affaire wordt.

Ik hoop dat ooit het wel aan het licht komt.

Eric
Admin
6 maanden geleden

Fraai geschreven Johan! De macht die van zo’n duo uitgaat moet een keer geslecht worden. Het is jammer dat het onderzoek even snel weer was verdwenen als dat het was aangekondigd. Zoals je concludeert, dat de FOM teveel macht heeft, dat er teveel spelletjes gespeeld worden, het is helaas waarschijnlijk waar. Hamilton nog gezien die het verrassend genoeg opnam voor de familie Wolff?

Glenn
Gebruiker
Glenn
6 maanden geleden

“…dat hun niet degene waren die de klacht ingediend…” is spreektaal. Hun is bezittelijk en “zij” is aanwijzend!

Eric
Admin
5 maanden geleden
Antwoord op  Glenn

Thx, aangepast.

Glenn
Gebruiker
Glenn
5 maanden geleden
Antwoord op  Eric

“…Dit om controverse te veroorzaken en hun (hen) te besmeuren… …waarom betrokken zowel hun (zij) als Mercedes het onderzoek…

Lees meer

Welkom Terug!

Hier kun je inloggen.

Nog geen account?

Welkom op F1cover!

Maak hier je account aan.

Heb je al een account?

Naam

Email-adres

Username

Profielfoto